top of page
ויזת סטודנט (Student Visa)

ויזה "רגילה":

חשוב לציין שאין דבר כזה ויזה "רגילה". זהו מושג שאנשים רבים משתמשים בו כשהם מתכוונים לוויזת תייר. המושג "ויזה" הוא קורת גג, ותחת קורת הגג הזו יש קטגוריות שונות: ויזת תייר, ויזת סטודנט, ויזת עבודה וכו`. קטגוריית הוויזה ניתנת על פי מטרת הנסיעה, ומי שמתעתד ללמוד בארה"ב חייב להצטייד בוויזת סטודנט (F-1). במקרים של חילופי סטודנטים, ניתן לבקש ויזת J-1.

אי אפשר (ברוב המקרים) לשנות את סטטוס הויזה בתוך גבולות ארה"ב. כלומר, מי שנכנס לארה"ב באמצעות ויזת תייר חייב לחזור ארצה ולפנות לשגרירות ארה"ב בבקשה לקבל ויזת סטודנט.

ויזת סטודנט:  
ויזת סטודנט ניתן לקבל רק לאחר שמתקבלים ללימודים ע"י אוניברסיטה כלשהי, ולמעשה היא מהווה את השלב האחרון בכל התהליך. כעקרון, ויזה כזו ניתנת סמוך לנסיעה ללימודים.

 

מה נדרש על מנת להוציא ויזה?

לאחר קבלת אישור על התקבלותך לאוניברסיטה באמצעות טופס I-20,

תוכל/י להתחיל את תהליך הבקשה להוצאת ויזת סטודנט.

שגרירות ארה"ב מפרסמת את המידע הקשור בנושא ויזות באתר האינטרנט: 
https://ais.usvisa-info.com/he-IL/niv


ניתן לזמן תור לראיון אישי במהלך הגשת הבקשה לוויזת סטודנט.

  • ניתן להגיש בקשה לשגרירות ארה"ב 4 חודשים לפני מועד תחילת הלימודים.

  • הנסיעה ללימודים מותרת חודש אחד לפני תחילת הלימודים.

 

 

הסכומים אותם תידרש/י לשלם בתהליך הבקשה לוויזה:
 

  • אגרת הוויזה:  160 $ (במטבע ישראלי, שווה ערך בשקלים) עבור הוויזה. ניתן לשלם את סכום האגרה באמצעות האינטרנט.
     

  • SEVIS: תידרש/י לשלם 350 $ נוספים עבור SEVIS (סכום הנדרש ממגישי בקשה לוויזת סטודנט).
    סכום זה  ניתן לתשלום בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט: https://www.fmjfee.com

    חובה לשלם סכום זה לפחות 3 ימים לפני מועד הראיון בשגרירות.

bottom of page