top of page
מבחני הכניסה

TOEFL
 

מבחן המודד ידע באנגלית ונדרש מכל סטודנט זר, לכל תחומי הלימודים ולכל התארים: ראשון, שני ושלישי.
המבחן נדרש גם מבעלי אזרחות אמריקאית אשר למדו במסגרת לימודים שבה שפת ההוראה בה לא
היתה אנגלית (לפחות בשנתיים האחרונות ללימודים).

 

המבחן כולל 4 חלקים: הבנת הנשמע, הבנת הנקרא, 2 חיבורים ודיבור ונמשך 4 וחצי שעות.
הגרסה העדכנית היא IBT - Internet-based Testing, כשהציון המקסימאלי הוא 120.

ההרשמה למבחן מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט של ETS (החברה האחראית על מבחני הכניסה).

SAT I

חלק מהאוניברסיטאות דורשות מבחן זה לתואר ראשון, אם כי יש רבות שמסתפקות במבחן ה- TOEFL בלבד.
המבחן כולל: מתמטיקה, קריאה ביקורתית וכתיבה ונמשך 4 שעות.

SAT II

חלק מהאוניברסיטאות - בעיקר היוקרתיות - דורשות גם מבחני SAT II המוצעים לפי נושא. מבחן SAT II  נמשך שעה.


GMAT

מבחן הנדרש ממועמדים לתואר מתקדם במנהל עסקים (שני - MBA, שלישי - PhD) וכולל אנגלית,
מתמטיקה, 
יכולת מילולית וכישורים אנליטיים. 


GRE General

מבחן הנדרש ממועמדים לתואר מתקדם (MA/MSc., PhD) בכל התחומים, פרט למשפטים או מינהל עסקים.
[במינהל עסקים נדרש, כאמור, מבחן ה-GMAT ואילו לגבי תואר שני במשפטים אין צורך במבחן נוסף, פרט ל- TOEFL].
ה- GRE הכללי אינו מתייחס לתחום הלימודים הספציפי. הוא כולל בעיקר חלק מילולי - ידע באנגלית (ברמה גבוהה מאד) וחלקים אנליטיים ואיכותיים.

GRE Subject

מבחן זה נדרש בדרך כלל בפנייה לתוכניות לדוקטורט. המבחן הנושאי (subject) ניתן בתחומים הבאים: מדעי המחשב, מתמטיקה, פיסיקה, פסיכולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה וביולוגיה מולקולארית, כימיה וספרות אנגלית.


IELTS

מבחן זה משמש בדרך כלל לבדיקת רמת האנגלית במדינות אירופה. יחד עם זאת, אוניברסיטאות מסוימות בארצות הברית מכירות בתוצאת מבחן זה כאלטרנטיבה למבחן ה- TOEFL.

 

bottom of page