top of page
BA / MA / MBA / PhD

תואר ראשון (BA)

לימודים לתואר ראשון בארה"ב נמשכים בדרך כלל 4 שנים, כשהשנתיים הראשונות - החטיבה התחתונה - מיועדות  להקניית השכלה כללית. בשנתיים הראשונות לומדים קורסים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי הטבע וכו', ובתום השנתיים האלו חייבים להצהיר על major, כלומר תחום הלימודים שבוחרים להתמקד בו לתואר. אוניברסיטאות רבות מאפשרות ללמוד לתואר דו-חוגי (double major).

כעקרון, ניתן ללמוד כל מקצוע לתואר ראשון, פרט לקשיים מיוחדים בקבלה לסטודנטים זרים כשמדובר על לימודי רפואה (על כל נגזרותיה) ומשפטים. 
אוניברסיטאות ציבוריות, כלומר, אלו המסובסדות על ידי העיר או ה-state שבהן הן ממוקמות, זולות יותר מאלו הפרטיות. אבל חשוב לדעת שהמחיר הזול יותר אינו מלמד על רמה נמוכה יותר. יש אוניברסיטאות ציבוריות שנחשבות למובילות (למשל UCLA, Berkeley) והדבר מעיד על כך שאין מתאם חיובי בין מחיר לבין רמת לימודים.

אוניברסיטאות אמריקאיות נבדלות זו מזו בפרטים רבים:
רמת לימודים, מחיר, תנאי קבלה, תאריכי סגירת הרשמה וכו'.
לעומת אוניברסיטאות הסוגרות את ההרשמה למעלה משנה מראש,
ניתן למצוא אוניברסיטאות שסגירת ההרשמה אליהן נוחה יותר.
כמו כן יש הבדלים ניכרים במחיר הכרוך בלימודים ובהוצאות המחייה.

יש אוניברסיטאות המציעות מלגות לסטודנטים זרים,
דבר היכול להקל משמעותית על ההתארגנות לקראת הלימודים. 
בידי "המרכז ללימודים בארה"ב" מידע נרחב על כל נושא המלגות.


 

בארה"ב קיימות - בנוסף לאוניברסיטאות ארבע-שנתיות - מכללות דו-שנתיות. לימודים במכללות מסוג זה מאפשרים מעבר לאוניברסיטה ארבע-שנתית לאחר סיום השנתיים הראשונות אצלן, כלומר, לאחר השלמת לימודי ההשכלה הכללית. במילים אחרות, השנתיים הראשונות של הלימודים הכלליים במוסד הדו שנתי נחשבות כשקולות (פחות או יותר) ללימודים בחטיבה התחתונה של המוסד הארבע-שנתי.

לקולג'ים דו-שנתיים רבים יש הסכמים חתומים עם אוניברסיטאות 4-שנתיות (גם יוקרתיות), שעל פיהם בוגרי הקולג'ים יתקבלו לשנה ג' אצלן.
סטודנטים רבים יכולים למצוא פתרון טוב בכך שיתחילו את דרכם האקדמית בקולג' דו-שנתי מסיבות רבות.  ההרשמה לקולג'ים אלו נסגרת סמוך יותר לתחילת הלימודים (ולא שנה ומעלה מראש) ובאופן כללי ניתן לציין שהקבלה לקולג'ים דו-שנתיים נחשבת לקלה יותר.תואר שני ושלישי (MA / PhD)

תואר שני נלמד בדרך כלל במשך שנתיים. יש תכניות לימוד של שנה אחת, למשל תואר שני במשפטים - LLM,  ויש גם תכניות מסוימות (חד-שנתיות) בתחום מינהל עסקים המיועדות בעיקר לבוגרי תואר ראשון בתחום.

לימודים לתואר שלישי במדעי החברה אורכים כ- 5-7 שנים, במדעי הטבע כ-4-5 ובמשפטים 4-5. התואר השלישי במשפטים נלמד לאחר השלמת התואר השני (LLM). על מנת להתקבל לדוקטורט במשפטים, אוניברסיטאות רבות בארה"ב דורשות לחזור על התואר השני במשפטים, על אף שהסטודנט השלים תואר שני בארץ.

לרוב, התואר השני מהווה המשך לימודים בתחום שנלמד בתואר הראשון,
אולם הדבר אינו מוחלט. למשל, ניתן לעשות תואר שני במינהל עסקים
גם אם סיימת לימודים בכל תחום שהוא (לעיתים יידרשו השלמות).

אוניברסיטאות רבות סוגרות את ההרשמה ללימודים לתואר שני ושלישי
זמן רב מראש, קרוב לשנה מראש. תהליך ההרשמה עלול להיות מסובך
ומורכב, ולכן כדאי להיערך כראוי זמן רב מראש.
סגירת תאריך ההרשמה פירושה שכל מרכיבי ההרשמה הגיעו לאוניברסיטה
עד תאריך זה, והאמריקאים ידועים כמקפידים על לוחות זמנים.
לתארים מתקדמים (שני ושלישי) נדרש מבחן TOEFL ולרוב מבחן נוסף: GRE או GMAT (לתחום מינהל עסקים). ההיערכות מראש חייבת לקחת בחשבון הכנה מתאימה למבחנים אלו.

לסטודנטים לתארים מתקדמים  יש סיכוי טוב יותר לקבל סיוע כספי מהאוניברסיטה אליה יירשמו, הן בצורה של משרת עוזר הוראה  (Teaching Assistant) או עוזר מחקר (Research Assistant). באופן כללי ניתן לציין שסטודנטים לתארים בתחומי מדעי הטבע והמדעים המדויקים נחשבים כמועמדים בעלי סיכויים טובים יותר לקבלת מלגות. לעיתים אפשר גם לקבל מענקים, אם כי מענקים הם נדירים יותר. 
כיום גם סטודנטים לתואר שני (בעלי נתונים מתאימים) יכולים לפנות בבקשה למלגת Fulbright.

 

bottom of page