top of page

אבי ר., התקבל

ל- INSEAD

ברצוני להודות לך על תרומתך לקבלתי ל-MBA ב- INSEAD.

אני סמוך ובטוח שלחיבורים שכתבתי בהנחייתך היה משקל מכריע בקבלתי לבית ספר יוקרתי זה. אין ספק כי ניסיונך העשיר בתחום בא לידי ביטוי בפרק הזה בו זכיתי לעבוד במחיצתך. התוצאות מדברות בעד עצמן!

יואב ש., התקבל לאוניברסיטאות

 NYU ו- MIT

הפגישות עם טובה מהמרכז ללימודים בארה"ב, היו מועילות מאד. היא עזרה לי למצוא כיוונים לכתיבה, מה כדאי להדגיש ועל מה כדאי לוותר והוסיפה נקודות שלא חשבתי עליהן. הדבר החשוב ביותר הוא הרגשת הביטחון שקיבלתי ממנה, שאפשרה לי לכתוב את החיבורים בידיעה שעין מקצועית תעבור עליהם ותערוך אותם. התרשמתי מהרצינות של טובה ומבקיאותה בתכניות הלימודים המיועדות. ואכן - התקבלתי לתואר שני ב- Media Lab באוניברסיטת MIT ובמחלקת Interactive Telecommunication באוניברסיטת NYU.

אני מרגיש שלעזרה של טובה היה חלק גדול בהצלחה זו.

טנה ו., התקבלה

ל- LLM ב- Columbia

About a year ago I graduated from Columbia university and am now working as a corporate associate at one of the biggest law firms in the US. Tova was great in prioritizing what needs to be done and was very honest about the process and odds and I liked it.

פגישה ראשונה חינם

הודעתך התקבלה.

קשרים אישיים

היכרות עם מנהלי ההרשמה באוניברסיטאות רבות ומבוקשות.

בקיאות בנושא השגת מלגות.

הדרכה מקצועית

ליווי לאורך כל התהליך עד הקבלה:

applications, בחינות כניסה,

קורות חיים, חיבורים ותרגומים.

ייעוץ אישי

לקראת תואר ראשון, שני ושלישי

לכל האוניברסיטאות המוכרות

.ולכל תחומי הלימודים

bottom of page